Rife / Schuman

Rife Frequentie

Wetenschapper Rife ontdekte een manier om selectief virussen en bacterieen uit te roeien in
een lichaam. Na veel onderzoek kwam hij erachter dat elk virus en elke bacterie een eigen levensfrequentie had. Deze frequenties heeft hij in kaart gebracht. Vervolgens heeft Rife een machine gemaakt die energie met deze frequentie het lichaam in stuurt. Het resultaat is dat de betreffende bacterie of virus gaat resoneren en net als een glas bij de juiste toonhoogte, uit elkaar knalt. Al zeer snel boekte hij succes met het bestrijden virussen en bacterieen.

Schuman Resonantie

De Schumann-resonantie of de hartfrequentie van de aarde is de trilling van een electromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer, de bovenste luchtlaag. De voornaamste en basis-frequentie van de Schumann-resonantie bedraagt 7,83 Hz. Mens, plant en dier stemmen zich af op de Schumann-basisfrequentie. Het electromagnetisch veld van iedere levende cel wordt zonder meer beïnvloed door de Schumann-resonantie Deze Schumann Resonantie is heel lang constant gebleven op een waarde van 7.8 is en is de laatste jaren dramatisch gestegen. Dit veroorzaakt dikwijls klachten zoals hartritme stoornissen, hoofdpijn, extreme vermoeidheid, menstruatie stoornissen en depressiviteit.
De NASA gebruikt de schuman resonantie voor de astronauten. De astronauten die in de ruimte verbleven bleken snel vermoeid en gedesorienteerd te worden. Na installatie van een apparaat die kunstmatig deze golven opwekt blijken de astronauten gezond en wel terug te keren.